Kalendár udalostí 05.11.2020

štvrtok, 05.11.2020

  1. Návrh na zmenu garanta a spolugaranta habilitačného a inauguračného konania v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Rôzne