Kalendár udalostí 23.02.2021

utorok, 23.02.2021

  1. Kontrola uznesení
  2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za zimný semester ak. r. 2020/2021. Zabezpečenie výučby v letnom semestri 2020/2021

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Správa o hospodárení FEŠRR za rok 2020

Predkladá: tajomníčka fakulty

  1. Informácia o návrhu metodiky rozpisu dotačných prostriedkov pre FEŠRR na rok 2021

Predkladá: dekanka fakulty

  1. Rôzne