Kalendár udalostí Jún 2018

pondelok, 04.06.2018
streda, 13.06.2018
štvrtok, 14.06.2018
piatok, 15.06.2018

Prijímacie skúšky pre III. stupeň štúdia

pondelok, 18.06.2018

Štátne skúšky na 1.stupni štúdia

utorok, 19.06.2018

Štátne skúšky na 1.stupni štúdia

streda, 20.06.2018

Štátne skúšky na 1.stupni štúdia

štvrtok, 21.06.2018

Štátne skúšky na 1.stupni štúdia

piatok, 22.06.2018

Štátne skúšky na 1.stupni štúdia

sobota, 23.06.2018

Štátne skúšky na 1.stupni štúdia