Kalendár udalostí Júl 2018

štvrtok, 12.07.2018
piatok, 13.07.2018

Prijímacie skúšky/pohovor pre II. stupeň štúdia