Kalendár udalostí November 2020

utorok, 03.11.2020

štvrtok, 05.11.2020

 1. Návrh na zmenu garanta a spolugaranta habilitačného a inauguračného konania v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment

Predkladá: dekanka fakulty

 1. Rôzne
utorok, 10.11.2020

 1. Kontrola uznesení
 2. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na fakulte v akad. roku 2019/20

Predkladá: prodekanka pre výchovu a vzdelávanie

 1. Správa o hospodárení fakulty k 30.09.2020

Predkladá: tajomníčka fakulty

 1. Rôzne
štvrtok, 19.11.2020

 1. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti na FEŠRR v ak.roku 2019/2020
  Predkladá: dekanka fakulty
 2. Návrh na začatie habilitačných konaní v rámci odboru habilitačného a inauguračného konania Environmentálny manažment
  Predkladá: dekanka fakulty
 3. Rôzne
utorok, 24.11.2020