Členovia kolégia

 1. doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. - dekanka, e-mail
 2. prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. - prodekan, e-mail
 3. doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD. - prodekanka, e-mail
 4. Ing. Maroš Valach, PhD. - prodekan, e-mail
 5. prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. - vedúca ústavu od 01.03.2023, e-mail
 6. doc. Ing. Jana Jarabková, PhD. - vedúca ústavu, e-mail
 7. Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúca ústavu, e-mail
 8. Ing. Norbert Floriš, PhD. - vedúci CMP, e-mail
 9. doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. - predseda AS FEŠRR, e-mail
 10. Ing. Georgetta Palšová - tajomníčka, e-mail
 11. Ing. Mariana Eliášová, PhD. - predseda FV UO OZ PŠaV FEŠRR pri SPU v Nitre, e-mail
 12. Bc. Viktória Šenkárová - zástupca AS FEŠRR za študentskú časť, e-mail