Konferencie - Semináre

 

WORKSHOP
2014 apríl - "Právne akty EU-ich lepšie pochopenie a práca s nimi"


WORKSHOP

4-5 december 2014 : Seminár „Comparison of Land Use Legislation in Selected EU Countries“

Fotogaléria: