Kontakt

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Tel.: +421 37 6415729, +421 37 6415730
Fax.: +421 37 6415749 
E-mail: dekfesrr@uniag.sk

IČO:00397482
DIČ:2021252827
IČ DPH: SK2021252827