Kontakt

Prof.JUDr. Anna Bandlerová,PhD., 
tel.: 004216415761
e-mail : anna.bandlerova@uniag.sk

Fakultná koordinatorka ERASMUS +
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
tel.: 00421/37/6415655 
e-mail: loreta.schwarczova@uniag.sk

Kontakt  pre  ERASMUS+, a pre CEEPUS

Ing. Veronika Dalkovičová 
tel.: +421/37/641 5512
e-mail: 
veronika.dalkovicova@uniag.sk
Miestnosť: č.d. 313 , hlavná budova pavilón AA ,tretie poschodie

Úradné hodiny 
Utorok:        8:00  - 12:00
Streda:        13:00 - 15:00
Piatok :       8:00 - 12:00

Kontakt Pre medzinárodné projekty

Centrum medzinárodných programov
Farská 24,2.poschodie

Projektoví manažéri:


1. Ing. Norbert Floriš -  vedúci CMP:  ...
koordinátor projektu SUMCULA
asistent koordinátora prokejtu IMRD, EKAFREE
asistent 1 koordinátora prejektu CEILAND
asistent koordinátora pre udržateľnosť projektu ECAP

tel.: +421 37 641 5081
e-mail:norbert.floris@uniag.sk

2. doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
technická lokálna koordinátorka projektu IMRD,EKAFREE
tel.: +421 37 641 5080
e-mail:  loreta.schwarczova@uniag.sk

3. Ing. Zuzana Bohátová
asistent koordinátora pre udržateľnosť projektu SULANET 
Fakultný manažér projektu mobilít FEŠRR K107
tel.: +421 37 641 5081
e-mail: zuzana.bohatova@uniag.sk