Kontakty

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
tel.: +421 37 641 5761
e-mail :
anna.bandlerova@uniag.sk

Fakultná koordinatorka ERASMUS +
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
tel.: +421 37 641 5655
e-mail: loreta.schwarczova@uniag.sk

 

Kontakt pre ERASMUS+, a pre CEEPUS
Ing. Veronika Dalkovičová
tel.: +421 37 641 5757
e-mail: veronika.dalkovicova@uniag.sk
dekanát FEŠRR

Úradné hodiny
Pondelok: 13:00 - 15:00
Streda: 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 11:00

 

Kontakt Pre medzinárodné projekty
Centrum medzinárodných programov
Farská 24, 2.poschodie

Projektoví manažéri:

1. Ing. Norbert Floriš, PhD., Vedúci CMP
asistent koordinátora prokejtov IMRD, EKAFREE
administrátor a finančný manažér projektu Európskej univerzity INVEST
tel.: +421 37 641 5081
e-mail: norbert.floris@uniag.sk

2. Ing. Zuzana Bohátová, PhD.
asistent koordinátora projektov STUD.IO a EDULAW
asistent koordinátora projektu Európskej univerzity INVEST
Fakultný manažér projektu mobilít FEŠRR K107
tel.: +421 37 641 5084
e-mail: zuzana.bohatova@uniag.sk

3. doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.
technická lokálna koordinátorka projektov IMRD, EKAFREE
tel.: +421 37 641 5655
e-mail:  loreta.schwarczova@uniag.sk