Kontakt a úradné hodiny

PRODEKAN PRE VEDECKOVÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
Prof.Ing.Pavol Schwarcz,PhD.,
tel.: 004216415761
e-mail :Pavol.Schwarcz@uniag.sk

Referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov
Ing. Valéria Magáthová, Ing. Kristína Mandalová, PhD.
e-mail: Valeria.Magathova@uniag.sk  Kristina.Mandalova@uniag.sk
Tel: 037/641 5748

 

Úradné hodiny
Utorok: 8.00 – 12.00 h
Streda: 13.00 – 16.00 h
Štvrtok: 8.00 – 12.00 h