Likvidačná komisia

 
Predseda:
Ing. Georgetta Palšová
 
 
Členovia:
Ing. Juraj Ďurkovič
Dana Baumanová