Likvidačná komisia

 
 
Členovia:
 
Ing. Georgetta Palšová - predseda
Ing. Daniela Halmová, PhD.
Ing. Juraj Ďurkovič