Likvidačná komisia

 
 
Členovia:
 
Ing. Georgetta Palšová - predseda
Dana Baumanová
Ing. Juraj Ďurkovič