O nás

Centrum medzinárodných programov FEŠRR (ďalej „CMP“) bolo založené v roku 2008 ako samostatné projektové, výskumné a vzdelávacie pracovisko. CMP bolo zriadené za účelom podpory rozvoja vzdelávacích a výskumných projektov medzinárodnej spolupráce, predovšetkým v rámci programov EÚ. Jeho hlavným poslaním je podpora a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacích, výskumných, kultúrnych a podnikateľských aktivít s cieľom zvýšiť účasť FEŠRR na zahraničných projektoch a zabezpečiť efektívny rozvoj jej ľudských zdrojov.
 
CMP zabezpečuje nasledujúce aktivity:
  • poradenská a konzultačná činnosť týkajúca sa medzinárodných projektov v rámci programov EÚ, pri ktorých požiadal o spoluprácu riešiteľ projektu:
          - príprava obsahovej a finančnej časti návrhu projektu
          - manažment a administrácia projektov EÚ
          - spolupráca s riešiteľmi projektov pri vypracovávaní záverečných správ projektov (technickej a finančnej časti)
  • vyhľadávanie nových možností spolupráce so zahraničnými inštitúciami;
  • asistencia zamestnancom FEŠRR SPU pri vyhľadávaní partnerov pre projekty v rámci programov EÚ;
  • asistencia pri zabezpečovaní medzinárodnej mobility študentov;
  • evidencia medzinárodných projektov na fakulte;  
  • spolupráca s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných programov na SPU, s národnými kanceláriami a národnými kontaktnými bodmi pre jednotlivé programy EÚ;
  • poradenská a konzultačná činnosť v rámci prípravy a realizácie podujatí so zahraničnou účasťou (pracovné stretnutia, semináre, medzinárodné konferencie a pod.)