Študentská vedecká konferencia 2019 (25. apríl)

Pozvánka TU

Obsahové a organizačné zabezpečenie Fakultnej študentskej vedeckej konferencie TU

Späť