Erasmus+ mobility KA107 2019/2020– otvorené prihlasovanie na mobility - spustené

Na základe pripravovaných návrhov projektu samotnými fakultami sú jednotlivé mobility určené prednostne pre pracovníkov týchto konkrétnych fakúlt:

·  pre FAPZ sú prednostne určené mobility do Číny (mesto Taian), Kazachstanu a Moldavska

·  pre FEM do Číny (mesto Hebei) a Kolumbie

·  pre FEŠRR do Argentíny a Uzbekistanu

·  pre FZKI do Guatemaly

·  pre TF do Palestíny a Srbska

·  pre FBP neboli s aktuálne bežiacom projekte Erasmus+ svet schválené žiadne mobility s partnerskými univerzitami mimo EÚ.

 

Výzvy s detailnými podmienkami a informáciami nájdete na http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4959/

Späť