Informácia o konaní medzinárodnej vedeckej konferencie „Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely“ – 6. ročník

Ústav práva a udržateľného rozvoja, pod záštitou dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, si Vás dovoľujú pozvať na 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely - (teória a dobrá prax pestovania a energetického využitia biomasy)“, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 6. septembra 2024 v Nitre v Kongresovom centre VC ABT. Viac informácií nájdete v 1. cirkulári.

Ísť späť