Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2022/2023 na FEŠRR v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka

Ísť späť