Online štátne skúšky na FEŠRR SPU v Nitre 22.06.2020

Štátna skúška prebehne u väčšiny študentov distančne so zachovaním zásady prístupu verejnosti bez nahrávania tak, že skúšobná komisia bude za dodržania bezpečnostných opatrení prítomná v miestnosti a študent bude pripojený prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov z domáceho prostredia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené audio prenosy sú určené výlučne na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ prenosov (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Zhotovovanie akéhokoľvek zvukového alebo vizuálneho záznamu je zakázané a môže mať za následok právny postih.

Prenosy budú realizované prostredníctvom aplikácie MS Teams. Linky na pripojenie budú zverejnené každý deň od 8:00 a záujemca o sledovanie musí mať vypnutý mikrofón a kameru aby nenarúšal priebeh štátnej skúšky. Ak túto podmienku nesplní alebo iným spôsobom začne narúšať priebeh štátnej skúšky, bude bez upozornenia automaticky vylúčený.

Ďakujeme za pochopenie.

Štátne skúšky ING.

 

22.06.2020

 

I. Komisia

 

II. Komisia

Ísť späť