Oznam o konaní štátnej imatrikulácie

Oznamujeme študentom I. ročníkov denného štúdia na bakalárskom stupni štúdia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, že štátna imatrikulácia sa bude konať dňa 6. novembra 2018 (utorok) o 13,00 h v aule SPU.

Ísť späť