Podávanie prihlášok na mobility Erasmus+ SVET mobility výučba/školenie do Japonska, Mongolska, Albánska, Peru, Azerbajdžanu, Číny a Namíbie bola aktuálne otvorená.

Podávanie prihlášok na mobility Erasmus+ SVET mobility výučba/školenie do Japonska, Mongolska, Albánska, Peru, Azerbajdžanu, Číny a Namíbie bola aktuálne otvorená.
 
Termín podania prihlášok: do 19.4.2022
 

Ísť späť