Ponuka stáže pre študentov na BSK

Milí študenti,

Bratislavský samosprávny kraj Vám ponúka možnosť zúčastniť sa odbornej stáže v oblasti stratégie, regionálneho rozvoja riadenia projektov už počas tohto semestra (september/október).

Základné informácie:

Náplň: napomáhať plneniu úloh príslušného odboru, e.g. prípravou odborných podkladov, vytváraním argumentačnej línie, asistenciou pri písaní projektových zámerov a žiadostí o NFP, pomocou pri organizovaní podujatí, atď.
Trvanie: 15-20 hodín týždenne po dobu 2-3 mesiacov
Harmonogram: individuálne, dohodou- podľa potrieb študenta
Podmienka: stáž je bez nároku na odmenu

V prípade vážneho záujmu o stáž je potrebné zaslať CV a motivačný list mailom vedúcemu oddelenia, p. Hakelovi (martin.hakel@region-bsk.sk), prípadne p. Stanovi (pavol.stano@region-bsk.sk). Výber stážistov vykonáva p. Hakel na základe zaslaných materiálov a následného krátkeho osobného pohovoru.
 
Viac informácií nájdete tu:

1. Pracovná náplň
2. Informačný plagát

Ísť späť