Výberová prednáška na tému podpory v poľnohospodárstve (24.4.2019)

Výberová prednáška na tému podpory v poľnohospodárstve 

Čas a miesto konania: 24.4.2019 o 9.00 A02

Prednášajúci: Ing.Elena Patasiova, riaditeľka AKS

 

Späť