Voľby kandidáta na dekana FEŠRR na funkčné obdobie 2024 – 2028

AS FEŠRR v súlade s článkom 2 ods.1 platných zásad voľby kandidáta na dekana a prijatia návrhu na odvolanie dekana FEŠRR, vyhlasuje voľby kandidáta na dekana fakulty na funkčné obdobie rokov 2024 – 2028, a to bezodkladným zverejnením vyhlásenia na webovom sídle fakulty a webovom sídle univerzity, a predseda AS FEŠRR v súlade s čl. 4 zásad požiada rektorku SPU v Nitre doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD. o vymenovanie potrebného počtu 4 členov do volebného zhromaždenia pre voľbu dekana FEŠRR pre funkčné obdobie 2024 – 2028.

Ísť späť