Zasadnutie Akademického senátu FEŠRR

Dňa 30. júna 2020 (t.j. v utorok ) o 11.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU (pod aulou, prízemie) uskutoční zasadnutie Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Ísť späť