Parkovanie pre študentov v areály SPU

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite je v prevádzke prístupový systém, ktorý umožňuje vstup a parkovanie motorových vozidiel v areáli SPU.

V súčasnosti je umožnený bezplatný vstup zamestnancom univerzity na kartu zamestnanca SPU. Na základe požiadaviek študentov SPU sa univerzita rozhodla umožniť študentom platené parkovanie v areáli SPU.

Postup:

 • Musíte byť držiteľom preukazu študenta SPU.
 • Poplatok za parkovné uhradiť bezhotovostným platobným prevodom :
 •   15 na akademický rok pre externých študentov
 •   45 € na akademický rok pre denných študentov
 •   Účet: 7000066327/8180
 •   Variabilný symbol: 598100
 •   Správa pre prijímateľa: Parkovne
 • Novú kartu študenta je potrebné aktivovať na snímačoch pod aulou – najprv na termináli pri Registri študentov a potom na snímači pri vrátnici.
 • S potvrdením o zaplatení parkovného sa registrovať do parkovacieho systému v kancelárii č.111, AE pav.1.poschodie.

 

V prípade problémov s funkčnosťou karty sa obráťte na vedúceho CIKT-u:

 • Ing. Ľuboša Határa,
 • AE pavilón, 1.poschodie, č.dv.:112,
 • telefón: 037/6414864