KONTAKT

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
e-mail: Pavol.Schwarcz@uniag.sk
Tel: 037/641 5608

Referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov
Ing. Valéria Magáthová
e-mail: Valeria.Magathova@uniag.sk
Tel: 037/ 641 5748

Kontakt pre zahraničných študentov:
Ing. Kristína Mandalová, PhD.
Tel: 037/ 641 5716
 
Úradné hodiny
Utorok: 8.00-12.00 h.
Streda: 13.00-16.00 h.
Štvrtok: 8.00-12.00 h.
 
Adresa
FEŠRR SPU v Nitre, A. Hlinku 2,
Kancelária pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov
949 76 Nitra
tel.: 037/641 5748

Akreditované študijné programy:

  • Integrovaný rozvoj vidieka - študijný odbor Ekonómia a manažment

Témy dizertačných prác v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka (III. stupeň vzdelávania) pre akademický rok 2023/2024

 

Druhé kolo prijímacích pohovorov na III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024
 
Termín podania elektronickej prihlášky (e-prihlášky):  3. november 2023
Termín prijímacích pohovorov: 24. november 2023