Právne normy, dokumenty a tlačivá

Právne normy

Vnútorné predpisy SPU

Vnútorné predpisy FEŠRR

Príkazy, pokyny a usmernenia

Študijné príručky

Formuláre a tlačivá pre študentov

Formuláre a tlačivá pre zamestnancov

Formuláre a tlačivá pre záujemcov o štúdium

  • Prihlášky nájdete TU