Spolok absolventov


Vážení absolventi FEŠRR, vitajte!

Spolok absolventov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre vám pomôže zostať v kontakte so svojou fakultou a univerzitou. Pevne veríme, že naša spolupráca sa neskončila udelením vysokoškolského titulu, ale naďalej bude pokračovať a tak sa budeme spoločne podieľať aj na ďalších aktivitách, či už v oblasti ďalšieho vzdelávania , alebo v oblasti spolupráce pri riešení výskumných alebo vzdelávacích projektoch.

Ak nám zašlite svoje aktuálne údaje, budeme Vás informovať o živote na našej fakulte.

Naším cieľom je:
• združovať sa na báze dobrovoľnosti
• rozširovať a poskytovať odborné, vedecké a vedecko-technické informácie z oblasti regionalistiky a rozvoja vidieka
• poskytovať informácie o konferenciách, odborných seminároch, zaujímavých publikáciách z odboru
• pomôcť pri nadväzovaní kontaktov s pracoviskami doma i v zahraničí
• pomôcť pri hľadaní zamestnania