Predpisy vzťahujúce sa k štúdiu

Dalšie predpisy vzťahujúce sa k štúdiu na SPU: http://www.uniag.sk/sk/predpisy-suvisiace-so-studiom/