Kontakt

Referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov
Ing. Valéria Magáthová
e-mail: Valeria.Magathova@uniag.sk, Kristina.Mandalova@uniag.sk
Tel: 037/ 641 5748

Úradné hodiny
Utorok: 8.00-12.00 h.
Streda: 13.00-16.00 h.
Štvrtok: 8.00-12.00 h.

Adresa 
FEŠRR SPU v Nitre, A. Hlinku 2,
Kancelária vedeckovýskumnej činnosti a výchovy doktorandov
949 76 Nitra
tel.: 037/641 5748

Akreditované študijné programy:

  • Integrovaný rozvoj vidieka - študijný odbor Ekonómia a manažment

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na III. stupeň štúdia vysokoškolského štúdia v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka na FEŠRR SPU v Nitre pre ďalšie akademické roky

 

Témy dizertačných prác v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka (III. stupeň vzdelávania) pre akademický rok 2022/2023