Témy dizertačných prác v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka pre akademický rok 2023/2024

 

 

Druhé kolo prijímacích pohovorov na III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2023/2024
 
Termín podania elektronickej prihlášky (e-prihlášky):  3. november 2023
Termín prijímacích pohovorov: 24. november 2023