Programová komisia študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - 1. stupeň

 

Členovia programovej komisie študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - 1. stupeň:

prof. JUDr.Ing. Jarmila Lazíková, PhD. Ústav práva
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. Ústav práva
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. Ústav práva
Ing. Marcela Chreneková, PhD. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
doc. Ing. Martin Prčík, PhD. Ústav environmentálneho manažmentu
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Ing. Maroš Valach, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
Ing. Monika Bumbalová, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
Ing. Michal Hrivnák, PhD. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Bc. Simona Šimko Sujová študentka
Ing. Zina Machničová študentka
Ing. Renáta Medňanská Mestský úrad Skalica - vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu
Ing. arch. Viera Juricová – Melušová

Úrad NSK, odbor strategických činností

 

Stanoviská externých zainteresovaných strán k študijnému programu

 

Stanoviská zamestnávateľov k ŠP

 

Zápisnice zo zasadnutí Programovej komisie:

Zápisnica - 20. 01. 2022

Zápisnica - 20. 07. 2022

Zápisnica - 21. 09. 2022

Zápisnica - 11. 11. 2022

Zápisnica - 24. 11. 2022