Programová komisia študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - 2. stupeň

 

Členovia programovej komisie študijného programu Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - 2. stupeň:

prof. JUDr.Ing. Jarmila Lazíková, PhD. Ústav práva
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. Ústav práva
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. Ústav práva
doc. Ing. Martin Hauptvogl, PhD. Ústav environmentálneho manažmentu
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Ing. Maroš Valach, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
Ing. Monika Bumbalová, PhD. Ústav európskych politík a verejnej správy
Ing. Michal Hrivnák, PhD. Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
Bc. Simona Šimko Sujová študentka
Ing. Zina Machničová študentka
Ing. Renáta Medňanská Mestský úrad Skalica - vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu
Ing. arch. Viera Juricová – Melušová Úrad NSK, odbor strategických činností

 

Stanoviská externých zainteresovaných strán k študijnému programu

 

Stanoviská zamestnávateľov k ŠP

 

Zápisnice zo zasadnutí Programovej komisie:

Zápisnica - 20. 01. 2022

Zápisnica - 20. 07. 2022

Zápisnica - 21. 09. 2022

Zápisnica - 11. 11. 2022

Zápisnica - 24. 11. 2022

Zápisnica - 06. 12. 2022