Publikácie členov centra súvisiace s pozemkovým právom

Multifunctionality – interactions and implications: the case of the Podkylava village (Western Slovakia) [elektronický zdroj] / Zuzana Bohátová, Pavol Schwarcz, Loreta Schwarczová, Anna Bandlerová, Vojtech Tĺčik. -- grafy, ilustr., tab. -- Popis urobený 27.9.2016.In: European Countryside. -- ISSN 1803-8417. -- Vol. 8, no. 2 (2016), s. 147-159, online. -- 10.1515/euco-2016-0012

The current issues of agricultural land market in Slovakia = A mezőgazdasági földpiac aktuális kérdései Szlovákiában / Anna Bandlerová ... [et al.].In: Economica. -- ISSN 1585-6216. -- Vol. 8. no. 4 (2015), s. 71-76.

New rules for acquisition of agricultural land - case of Slovakia [elektronický zdroj] = Nové pravidlá pre nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôde - prípad Slovenska / Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová. -- Popis urobený 16.9.2015.In: EU agrarian Law. -- ISSN 1339-9276. -- Vol. 4, no. 1 (2015), s. 18-27, online. -- 10.1515/eual-2015-0003.

EU land policy - pathway towards sustainable Europe / Anna Bandlerová.In: Acta regionalia et environmentalica. -- ISSN 1336-5452. -- Roč. 11, č. 2 (2014), s. 76.

Agricultural land market in Slovakia – economic and legal impacts of the law no. 140/2014 Coll. on the land acquisition / Jarmila Lazíková ... [et al.]. -- ilustr.In: Agricultural economics. -- ISSN 0139-570X. -- Vol. 61, no. 8 (2015), s. 367-372.

K pripravovanej novele zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy na Slovensku [elektronický zdroj] / Katarína Dirgasová, Anna Bandlerová.In: Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja. -- 1st ed.. -- 1 CD-ROM (184 s.) .. -- 978-80-552-1309-5 Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015. -- S. 57-63, CD-ROM.

Purchase and lease contracts of agricultural land - case of Slovakia / Anna Bandlerová, Jarmila Lazíková. -- Článok s rovnakým názvom vyšiel aj online, s ISBN 978-85-62593-14-7, na s. 65-84.In: Desafios do direito agrário contemporâneo. -- 1. vyd.. -- 893 s.. -- 978-85-65586-04-7 (brož.) Congresso mundial de direito agrário. -- Ribeirao Preto : Altai Edições 2014. -- S. 51-71.

Nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde cudzincami na Slovensku [elektronický zdroj] = Acquisition of the properity rights to the agricultural land in Slovakia by the foreigners / Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová.In: Výzvy a perspektívy Agrárneho práva Európskej únie. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (202 s.). -- 978-80-552-1200-5 Výzvy a perspektívy agrárneho práva Európskej únie. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- CD-ROM, s. 115-124.

Effect of the support mechanisms of the common agricultural policy on agricultural land market in Slovakia / Ivan Takáč...[et al.].In: Integrated rural development 2014. -- 1st ed.. -- 32 s.. -- 978-80-552-1202-9 (brož.) Vedecký deň Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2014. -- S. 23.

Vplyv podporných mechanizmov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku = Effect of the support mechanisms of the Common Agricultural Policy on agricultural land market in Slovakia / Anna Bandlerová...[et al.]. -- Súbežný anglický text tlačený zvratmo.In: Integrovaný rozvoj vidieka 2013. -- 1. vyd.. -- 50 s.. -- 978-80-552-0991-3 (brož.) Vedecký deň Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. -- S. 23-25.

Právne nástroje pre ochranu pôdy na Slovensku v programovom období 2014-2020 [elektronický zdroj] / Palšová Lucia.In: Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja. -- 1st ed.. -- 1 CD-ROM (184 s.) .. -- 978-80-552-1309-5 Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015. -- S. 144-151, CD-ROM.

Právna úprava ochrany poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii [elektronický zdroj] = Legal regulation of the agricultural soil protection in the European union / Lucia Palšová.In: Výzvy a perspektívy Agrárneho práva Európskej únie. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (202 s.). -- 978-80-552-1200-5 Výzvy a perspektívy agrárneho práva Európskej únie. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- CD-ROM, s. 168-175.

Podpora nákupu poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom mechanizmu "moja pôda" a možné scenáre dopadu na trh s poľnohospodárskou pôdou = Support for the purchase of agricultural land by the mechanism "my land" and its possible impact scenarios on agricultural land market / Marián Kováčik, Pavol Schwarcz, Ivan Takáč. -- ilustr.In: Acta Oeconomica universitatis Selye. -- ISSN 1338-6581. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 243-255.

Development of legal regulation of the direct support of agriculture in the period of 2004 - 2013 = Vývoj právnej úpravy priamej podpory poľnohospodárstva od r. 2004 - 2013 / Lucia Palšová, Pavol Schwarcz. -- ilustr., tab.In: Agrárne právo EÚ. -- ISSN 1338-6891. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 26-31.

Acquisition of agricultural land by foreigners - the case of Slovakia = Adquisición de suelos agrícolas por extranjeros - el caso Eslovaquia / Anna Bandlerová, Loreta Schwarczová, Pavol Schwarcz. -- grafy, ilustr.In: Legal aspects of sustainable agriculture. -- 1. vyd.. -- 454 s.. -- 978-80-552-0973-9 (brož.) World UMAU Congress. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2013. -- S. 63-72.

Selected issues of the agricultural land market in the Slovak Republic = Vybrané problémy trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku / Pavol Schwarcz, Anna Bandlerová, Anna, Loreta Schwarczová. -- grafy, ilustr., tab.In: Journal of Central European Agriculture. -- ISSN 1332-9049. -- Vol. 14, č. 3 (2013), p. 249-262.

Podpora nákupu poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom mechanizmu "moja pôda" a možné scenáre dopadu na trh s poľnohospodárskou pôdou = Support for the purchase of agricultural land by the mechanism "my land" and its possible impact scenarios on agricultural land market / Marián Kováčik, Pavol Schwarcz, Ivan Takáč. -- ilustr.In: Acta Oeconomica universitatis Selye. -- ISSN 1338-6581. -- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 243-255.

Vyššie podpory = drahšia pôda? / Pavol Bielek. -- ilustr.In: Roľnícke noviny. -- ISSN 0231– 6617. -- Roč. 84, č. 34 (21.8.2013), s. 3.

Kompendium praktického pôdoznalectva = Compendium to practically oriented soil science / Pavol Bielek ; recenzenti Pavel Dlapa, Juraj Chlpík. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. -- 244 s. : grafy, ilustr., mapy, tab. ; 24 cm. -- Vydané v rámci medzinárodných projektov: Drought Management Programme - Global Water Partnership, Stockholm ; EU Land Policy - The Pathway Towards Sustainable Europe Jean Monet Centre of Excelence. -- ISBN : 978-80-552-1155-8 (brož.).

Bachelor, diploma and PhD. theses related to the land policy under the supervision of members of the Centre of Excellence