Rozvrhy

Rozvrh hodín pre doktorandov na akademický rok 2023/2024 pre študijný program - Integrovaný rozvoj vidieka