Rozvrhy

Rozvrh hodín pre doktorandov na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy - Integrovaný rozvoj vidieka a  Environmentálny manažment.

Integrovaný rozvoj vidieka

Environmentálny manažment