Štátna skúška

Štátne inžinierske skúšky v akademickom roku 2021/2022 sa uskutočnia v dňoch

23.05.-26.05.2022 denné a externé štúdium

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRP) – denné, externé

· Obhajoba diplomovej práce

· Regionálny rozvoj a politiky EÚ II. (predmet pozostáva z kohéznej politiky, správneho práva, ekonomiky a financovania územných samospráv a regionálneho a miestneho rozvoja)

· RRP (Regionálny rozvoj a politiky EÚ) - Okruhy otázok na štátne inžinierske skúšky v ak. roku 2021/2022

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT ) – denné

· Obhajoba diplomovej práce

· Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu II. (predmet pozostáva z ekonomiky a financovania územných samospráv, rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu)

· RVT (Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu) - Okruhy otázok na štátne inžinierske skúšky v ak. roku 2021/2022

 

Študijný program: Environmentálny manažment (EMZ) – denné, externé

· Obhajoba diplomovej práce