Štátna skúška

Štátne inžinierske skúšky v akademickom roku 2018/2019 sa uskutočnia v dňoch

20.05.-24.05.2019 denné a externé štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRP) – denné, externé

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT ) – denné, externé

 

Študijný program: Environmentálny manažment (EMZ) – denné, externé

  • Obhajoba diplomovej práce