Štátne inžinierske skúšky

 

2022/2023

Štátna skúška - inžinierske štúdium

Štátne inžinierske skúšky v akademickom roku 2022/2023 sa uskutočnia v dňoch

22.05.-25.05.2023 denné a externé štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRP) - denné, externé

· Obhajoba diplomovej práce

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT ) - denné

· Obhajoba diplomovej práce

 

2021/2022