Štátna skúška

Štátne inžinierske skúšky v akademickom roku 2020/2021 sa uskutočnia v dňoch

21.06.-24.06.2021 denné štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ (RRP) – denné

· Obhajoba diplomovej práce

· Regionálny rozvoj a politiky EÚ II. (predmet pozostáva z kohéznej politiky, správneho práva, ekonomiky a financovania územných samospráv a regionálneho a miestneho rozvoja)

· RRP (Regionálny rozvoj a politiky EÚ) - Okruhy otázok na štátne inžinierske skúšky v ak. roku 2020/2021

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (RVT ) – denné

· Obhajoba diplomovej práce

· Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu II. (predmet pozostáva z ekonomiky a financovania územných samospráv, rozvoja vidieka a vidieckeho cestovného ruchu)

· RVT (Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu) - Okruhy otázok na štátne inžinierske skúšky v ak. roku 2020/2021

 

Študijný program: Environmentálny manažment (EMZ) – denné

· Obhajoba diplomovej prác