Štátna skúška - bakalárske štúdium

Štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2021/2022

sa uskutočnia

v dňoch 13. - 16.06.2022 - denné a externé štúdium

 

Študijný program: Regionálny rozvoj a politiky EÚ - RRP

  • Obhajoba záverečnej práce
  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ I. (predmet pozostáva z národohospodárskych teórií, teórie verejnej ekonómie, regionálna ekonomika a sociálneho rozvoja a politiky)

Okruhy otázok

 

Študijný program: Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - RVT

  • Obhajoba záverečnej práce
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu I. (predmet pozostáva národohospodárskych teórií, teórie verejnej ekonómie, regionálna ekonomika a ekonomika cestovného ruchu)

Okruhy otázok

 

Študijný program: Environmentálny manažment - EMZ

  • Obhajoba záverečnej prác