Štipendiá ponúkané Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA n. o.)

(http://www.saia.sk/)

Štipendiá a granty 2018/2019

Akcia Rakúsko - Slovensko

Národný štipendijný program SR

 

Iné štipendiá a granty: 

Nadácia SPP

Nadácia Tatrabanky

Mladiinfo