Udržateľnosť pôdy v EÚ - Študijný materiál

EU Land Policy The Pathway Towards Sustainable Europe 
Bandlerová, Anna -- Bielek, Pavol -- Schwarcz, Pavol -- Palšová, Lucia
EU Land Policy The Pathway Towards Sustainable Europe . Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2016), ISBN 978-80-552-1499-3.

Kompendium praktického pôdoznalectva = Compendium to practically oriented soil science
Bielek, Pavol
Kompendium praktického pôdoznalectva = Compendium to practically oriented soil science. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 244 s. ISBN 978-80-552-1155-8.

Poľnohospodárske pôdy Slovenska a perspektívy ich využitia
Bielek, Pavol
Poľnohospodárske pôdy Slovenska a perspektívy ich využitia. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008. 140 s. ISBN 978-80-89128-41-9.

História poľnohospodárskej vedy a výskumu na Slovensku
Bielek, Pavol
História poľnohospodárskej vedy a výskumu na Slovensku. In: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-894-1.

Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine
Demo, Milan -- Látečka, Mikuláš -- Antal, Jaroslav -- Bielek, Pavol -- Ďuďák, Jozef -- Fáziková, Mária -- Fehér, Alexander -- Hanáčková, Eva -- Hraška, Štefan -- Hričovský, Ivan -- Hronský, Štefan -- Jureková, Zuzana -- Kalúz, Karol -- Marišová, Eleonóra -- Moudrý, Jan -- Paganová, Viera -- Radics, László -- Rataj, Vladimír -- Rehák, Štefan -- Szalay, Zita -- Šarapatka, Bořivoj -- Tóthová, Monika -- Tóth, Peter -- Váchal, Jan -- Vráblíková, Jaroslava -- Vilček, Jozef
Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 720 s. ISBN 80-8069-391-9.

Naše pôdy (poľnohospodárske): Kompendium o pôdach Slovenska
Bielek, Pavol -- Šurina, Bohumil -- Ilavská, Blanka -- Vilček, Jozef
Naše pôdy (poľnohospodárske): Kompendium o pôdach Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, 1998. 0 ISBN 80-85361-42-6.