Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Kontakt : 

Ing. Martin Prčík,PhD
Tel: +421/37/6415628
e-mail : Martin.Prcik@uniag.sk

Kde ma nájdete : 
Katedra udržateľného rozvoja
Pavilón EM Poschodie 02 Miestnosť 23
Mariánska ulica 10
94976 Nitra