Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Kontakt : 

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.
Tel: +421/37/6415628
e-mail : Martin.Prcik@uniag.sk

Kde ma nájdete : 
Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR
Pavilón EM Poschodie 02 Miestnosť 21
Mariánska ulica 10
94976 Nitra