Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

Kontakt : 

doc. Ing. Martin Prčík, PhD.
Tel: +421/37/6415628
e-mail : Martin.Prcik@uniag.sk

Kde ma nájdete : 
Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR
Pavilón A Poschodie 03 Miestnosť AA_3_310
Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra