ŠVČ

Študentská vedecká konferencia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v akademickom roku 2021/2022 uskutoční dňa 21. apríla 2022.