ŠVČ

Študentská vedecká konferencia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v akademickom roku 2022/2023 uskutoční dňa 20. apríla 2023.