Termín prijímacích pohovorov, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v akademickom roku 2020/2021, prihláška na doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy:

  • Integrovaný rozvoj vidieka - študijný odbor Ekonómia a manažment
  • Environmentálny manažment - študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka:  

Termín podania prihlášky:           do 9. júla 2021
Prijímacie konanie:  :                  16. júl 2021