Termín prijímacích pohovorov, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v akademickom roku 2020/2021, prihláška na doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy:

  • Integrovaný rozvoj vidieka - študijný odbor Ekonómia a manažment
  • Environmentálny manažment - študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka:  

Termín podania prihlášky:           do 25. júna 2020
Prijímacie konanie:  :                  1. júl 2020

Dodatočný termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka:
Termín podania prihlášky*:          do 12. augusta 2020
Prijímacie konanie*:                    9. august 2020

* dodatočný termín prijímacieho konania bude realizovaný iba v prípade, že v riadnom termíne nebudú vybraní študenti v predpokladanom počte