Termín prijímacích pohovorov, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v akademickom roku 2021/2022, prihláška na doktorandské štúdium

 

Termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2021/2022 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka bude zverejnený dodatočne.