Termín prijímacích pohovorov, podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na III. stupeň vzdelávania v akademickom roku 2020/2021, prihláška na doktorandské štúdium

Akreditované študijné programy:

  • Integrovaný rozvoj vidieka - študijný odbor Ekonómia a manažment
  • Environmentálny manažment - študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka a Environmentálny manažment:
Termín podania prihlášky:  do 8. júna 2020
Prijímacie konanie:  :        15. jún 2020

Dodatočný termín prijímacích pohovorov v akademickom roku 2020/2021 v študijnom programe Integrovaný rozvoj vidieka a Environmentálny manažment:
Termín podania prihlášky*:  ---
Prijímacie konanie*:        ---

*Dodatočný termín prijímacieho konania bude realizovaný iba v prípade, že nebudú vybraní študenti na dennú formu štúdia v predpokladanom počte.

Bližšie informácie nájdete na:  http://www.fesrr.uniag.sk/sk/prihlasovanie-sa-na-studium-193/