Aktuálne informácie

napísal

napísal (počet komentárov: 0)

Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR pod vedením prof. Ing. Alexandra Fehéra, PhD. zabezpečil environmentálnu výchovu na požiadavku praxe pre školskú mládež (napr. Základná škola v Jelenci, Materská škola Párovská 36 v Nitre, letné tábory v lese Ňárak a pod.) a prednášky pre širšiu verejnosť (Podzoborie, n. o., Nitra). Do prípravy podujatí sa zapojili aj Univerzitné vivárium SPU v Nitre, Múzeum Podzoboria a Včelárstvo Gálik.

napísal (počet komentárov: 0)

Pozvánka na Challenge Labs 2023

Milí študenti a doktorandi, v dňoch od 15. mája do 16. júna 2023 sa uskutoční výnimočné podujatie, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať. Podujatie je organizované v spolupráci Slovak Business Agency a spoločnosti McCarter a.s. Tohtoročné podujatie je zamerané na inteligentné riešenia a efektivitu umiestňovania lokálnych potravín v prostredí maloobchodu a HoReCa. Všetky informácie nájdete v priloženej pozvánke. Na podujatie je potrebné sa prihlasit prostredníctvom linku uvedenom na pozvánke.
Kazdý účastník získa vecné ceny a víťazi aj stáž.
 
 

napísal (počet komentárov: 0)

Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka pozýva študentov a zamestnancov SPU na diskusiu na tému: "Ako môže samosprávny kraj pomôcť podnikateľom a ekonomickému rozvoju v území".