EN

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/themes/front.php on line 304
Organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre na funkčné obdobie 2024 – 2027
15.07.2024 | Maroš Valach
Predkladanie návrhov kandidátov na doplňujúce voľby do AS FEŠRR za študentskú časť AS FEŠRR SPU v Nitre  za III.stupeň štúdia
15.07.2024 | Maroš Valach
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre
12.07.2024 | Maroš Valach
Tretie medzinárodné partnerské stretnutie k projektu ETICOF
24.06.2024 | Juraj Ďurkovič
24.06.2024 | Juraj Ďurkovič

Tretie medzinárodné partnerské stretnutie k projektu ETICOF

V dňoch 17. a 18. júna 2024 sa v Českých Budějoviciach uskutočnilo v poradí tretie medzinárodné partnerské stretnutie v rámci projektu ETICOF.

Pozvánka na Letnú školu štatistických metód
10.06.2024 | Juraj Ďurkovič
EN

Úvod

Projekty

SPU

Knižnica

RÝCHLE ODKAZY