Členovia Vedeckej rady fakulty na funkčné obdobie 2023 - 2027

Predsedníčka:

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

 

Členovia:

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Lišková, Ph.D.

Ekonomická fakulta Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Mgr. Kristína Gendová Ruzsiková, PhD.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v Bratislave

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Ing. Marcela Chreneková, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

prof. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Zuzana Máčeková

starostka obce Uhrovec

prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Katarína Melichová, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií MU v Brne

prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

doc. Mgr. Ing. Peter Szovics, PhD.

Inšpektorát práce v Nitre

doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre