Vedenie fakulty

DEKANKA
Doc.Ing.Oľga Roháčiková, PhD.
tel.: +421/37/6415730 +421/37/6415749
e-mail: Olga.Rohacikova@uniag.sk
 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/rohacikova.jpg  
 
PRODEKANKA PRE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
Ing. Žaneta Pauková, PhD., 
tel.: +421/37/6415620
fax: +421/37/6415749
e-mail: zaneta.paukova@gmail.com 
 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/zanetka_paukova.jpg  

 

PRODEKAN PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
Prof.JUDr. Anna Bandlerová,PhD., 
tel.: 004216415761
e-mail : Anna.Bandlerova@uniag.sk

 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/A. Bandlerova.jpg  
 
PRODEKAN PRE VEDECKOVÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
Prof.Ing.Pavol Schwarcz,PhD.,
tel.: 004216415761
e-mail :Pavol.Schwarcz@uniag.sk
 tl_files/fesrr/DEAN´S OFFICE/schwarcz.jpg
 
 
 
 

 

TAJOMNÍČKA
Ing. Georgetta Palšová
tel.: +421/37/6415718
fax: +421/37/6415749
e-mail : georgetta.palsova@uniag.sk

 
tl_files/fesrr/images/Palsova.jpg

Harmonogram zasadnutí vedenia fakulty: každý pracovný utorok o 8.30 na dekanáte FEŠRR